Menu
...
Obec Podtureň

Archív 2011


 • Verejná vyhláška - o začatí dodatočného stavebného konania, nariadenie ústneho pojednávania s miestnym šetrením
  stiahnuť dokument

 • Krajský stavebný úrad v Žiline
  Začatie konania o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania - oznámenie (APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO-Liptovský Hrádok)
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
  dňa 14. 2. 2012 (t.j. utorok) o 17,00 hod. sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2012 v Podturni, v kancelárii starostu obce.
  stiahnuť dokument

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Podtureň na I. polrok 2012.
  stiahnuť dokument

 • Pozvánka - obecné zastupiteľstvo
  Na deň 16. 12. 2011 (t.j. piatok) o 17,00 hod. 6. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podturni, ktoré sa bude konať v kancelárii starostu obce
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška
  SPP - distribúcia a.s. - APKO MSRC Sever r. 2009 SKAO - Liptovský Hrádok
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - rozhodnutie
  Miestna komunikácia ul.O.Jarjabku, rozšírenie inžinierských sietí ( plynovod, osvetlenie, miestny rozhlas)
  stiahnuť dokument

 • Verejná vyhláška - rozhodnutie
  Miestna komunikácia ul. O.Jarjabku, objekt SO 01 - Komunikácia a chodník
  stiahnuť dokument


Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry