...
Obec Podtureň

Hospodárenie

Rozpočet

Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Záverečný účet

Vyvesené: 29. 6. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry