...
Obec Podtureň

Hospodárenie

Vyvesené: 3. 2. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 15. 11. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 15. 6. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry