...
Obec Podtureň

Hospodárenie

Vyvesené: 15. 11. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry