...
Obec Podtureň

Hospodárenie

Rozpočet

Vyvesené: 7. 2. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 4. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Záverečný účet

Vyvesené: 2. 5. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry