Menu
...
Obec Podtureň

Hospodárenie

Vyvesené: 31. 1. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Vyvesené: 15. 12. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Vyvesené: 12. 6. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry