...
Obec Podtureň

Fotografie Podturne 2. časť - Jaroslav Janovčík

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry