Menu
...
Obec Podtureň

Štatistické údaje

Kód obce: 510947
Názov okresu: Liptovský Mikuláš
Názov kraja: Žilinský
Štatút obce: obec
PSČ: 033 01
Telefónne smerové číslo: 044
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok: 1345
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m: 615
Celková výmera územia obce [m2]: 5 081 402
Počet obyvateľov obce: 1034
Hustota obyvateľstva na km2: 99
Sídlo matričného úradu: Liptovský Hrádok
Sídlo pracoviska daňového úradu: Liptovský Mikuláš
Sídlo pracoviska policajného zboru: Liptovský Hrádok
Sídlo Okresného súdu: Liptovský Mikuláš
Sídlo požiarnej stanice jednotky ZPO: Liptovský Hrádok
Sídlo pracoviska obvodného úradu: Liptovský Mikuláš
Sídlo pracoviska územnej vojenskej správy: Žilina
Sídlo pracoviska úradu práce sociálnych vecí a rodiny: Liptovský Mikuláš
Sídlo obvodného úradu životného prostredia: Liptovský Mikuláš
Zdroj: Štatistický úrad
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry