Menu
...
Obec Podtureň

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 1. 2024

080124-2

Licencia r. 2024 - aSc Agenda - MŠ do 100 žiakov

199,00 EUR

aSc Applied Software Consultants s.r.o.

Obec Podtureň

8. 1. 2024

080124-1

Vydanie stanoviska k PD "Detské ihrisko - Modrá hora"

96,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Podtureň

5. 1. 2024

030124-1

Spracovanie ŽoNFP - STORNOVANÁ

Neuvedené

Ing. Tomáš Lencsés

Obec Podtureň

2. 1. 2024

020124-2

Prístup SW Topset - opravy/zmeny v r.2024

960,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Podtureň

2. 1. 2024

020124-1

Pranie textilu v r. 2024

700,00 EUR

Spoločnosť HILARION s.r.o.

Obec Podtureň

2. 1. 2024

181223-1

Vrtné práce - vodná stavba

480,00 EUR

HAGEOS, spol. s r.o.

Obec Podtureň

2. 1. 2024

171223-1

Výmena + nastavenie astronomických hodín - verejné osvetlenie

142,62 EUR

MK Elmont s.r.o.

Obec Podtureň

28. 12. 2023

121223-3

Poradenstvo - Zásady nakladania s majetkom

35,00 EUR

RVC-ZO, so sídlom v Štrbe

Obec Podtureň

19. 12. 2023

151223-1

Grafické spracovanie a tlač obecných novín Podturniansky spravodajca

891,00 EUR

TATRY EVENT s.r.o.

Obec Podtureň

14. 12. 2023

121223-2

Ozvučovacia aparatúra do kultúrneho domu

845,80 EUR

Duo RH 2 s.r.o.

Obec Podtureň

13. 12. 2023

121223-1

Spracovanie PD "Detské ihrisko - Modrá hora"

625,00 EUR

Ing. arch. Barbora Korcová

Obec Podtureň

11. 12. 2023

111223-2

Oprava okien 515/10

201,20 EUR

Peter Kubík

Obec Podtureň

11. 12. 2023

111223-1

Odborná prehliadka zvislej posuvnej brány na has.zbrojnici

42,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Podtureň

6. 12. 2023

061223-1

Úprava stien po oprave potrubia v BD 506

500,00 EUR

Juraj Harich

Obec Podtureň

4. 12. 2023

041223-1

Nákupné poukážky pre seniorov

2 355,00 EUR

COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo

Obec Podtureň

30. 11. 2023

291123-3

Čistiace prostriedky OcU

50,58 EUR

D.H.KOMPLET s.r.o.

Obec Podtureň

29. 11. 2023

291123-2

Novoročenky

158,40 EUR

LiveStories s.r.o.

Obec Podtureň

29. 11. 2023

291123-1

Vytýčenie plynárenských zariadení

100,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Podtureň

28. 11. 2023

281123-1

Učebné pomôcky pre predškolákov

903,00 EUR

ELARIN, s.r.o.

Obec Podtureň

27. 11. 2023

271123-1

Vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení

18,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Podtureň

27. 11. 2023

231123-1

Zimná údržba MK 11/23-03/24

2 000,00 EUR

ZEROX, s.r.o.

Obec Podtureň

27. 11. 2023

221123-1

Prístroje a materiál na výučbu (posuvná tabuľa, kostýmy, výkresy, farby...)

582,91 EUR

Nomiland, s.r.o.

Obec Podtureň

21. 11. 2023

211123-5

Kancelárske potreby (obálky, euroobaly, archívne bosy, tlačivá)

371,28 EUR

Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT

Obec Podtureň

21. 11. 2023

201123-3

SW EVITA - evidencia odpadov

273,60 EUR

INISOFT s.r.o.

Obec Podtureň

21. 11. 2023

211123-4

Papierové tašky - 600ks

167,80 EUR

Green Print s.r.o.

Obec Podtureň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 921
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry