Menu
...
Obec Podtureň

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 6. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2021/0004

70,00 EUR sedemdesiat Eur

Bela Nuštáková

Obec Podtureň

10. 6. 2021

Nájomná zmluva

68-21

1,00 EUR jedno euro

Obec Podtureň

Pozemkové spoločenstvo Podtureň

2. 6. 2021

Zmluva o dielo

67-21

22 835,35 EUR Dvadsaťdvatisícosemstotridsaťpäť eur a tridsaťpäť eurocentov

Ján Šturek EL-ŠTUR

Obec Podtureň

24. 5. 2021

Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu č. 509/1

NZ 43-21

Neuvedené

P.Kubela

Obec Podtureň

24. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2021/0003

140,00 EUR jedenstoštyridsať eur

Ing. Daniel Katrenčiak

Obec Podtureň

12. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2021/0002

70,00 EUR sedemdesiat Eur

Milan Sokol

Obec Podtureň

12. 5. 2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2021/0001

70,00 EUR sedemdesiat Eur

Katarína Koreňová

Obec Podtureň

12. 5. 2021

Zmluva č. 1421 199 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

65-21

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Podtureň

10. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 515/12

NZ 42-21

Neuvedené

I.Saliji

Obec Podtureň

6. 5. 2021

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

64-21

Neuvedené

Mgr. Dušan Jarjabek, MUDr. Eva Škutilová

Obec Podtureň

5. 5. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 121/19/034

63_21

Neuvedené

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.

Obec Podtureň

30. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 512/14

NZ 41-21

Neuvedené

M.Brezinová

Obec Podtureň

30. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 515/2

NZ 40-21

154,16 EUR

R.Baláž

Obec Podtureň

29. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 512/8

NZ 39-21

Neuvedené

J.Glemba

Obec Podtureň

29. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podtureň v roku 2021

57-21

90,55 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Podtureň

28. 4. 2021

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 166/7

NZ 38-21

Neuvedené

V.Hanáková

Obec Podtureň

26. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 515/3

NZ 37-21

152,72 EUR

R.Jarošová

Obec Podtureň

26. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 513/3

NZ 36-21

Neuvedené

Z.Sokolová

Obec Podtureň

26. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 512/8

NZ 35-21

113,33 EUR

D.Pačan

Obec Podtureň

26. 4. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 509/6

NZ 34-21

Neuvedené

I.Lašanová

Obec Podtureň

26. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 512/14

NZ 33-21

189,37 EUR

A.Mlynarčíková, P.Mariančík

Obec Podtureň

26. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

56-21

100,00 EUR

Slovenský červený kríž uzemný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Podtureň

23. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/7

NZ 32-21

98,46 EUR

R.Tóth

Obec Podtureň

23. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 512/2

NZ 31-21

168,30 EUR

T.Lizuch

Obec Podtureň

23. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podtureň v roku 2021

55-21

694,21 EUR

Centrum voľného času

Obec Podtureň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 651-675 z 988
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry