Menu
...
Obec Podtureň

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 4. 2021

Kúpna zmluva

53-21

586,58 EUR päťstoosemdesiatšesť eur a päťdesiat osem eurocentov

Ľubica Salvová

Obec Podtureň

6. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

48-21

100,00 EUR

Slovenský červený kríž uzemný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Podtureň

6. 4. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/12

NZ 30-21

165,72 EUR

V.Vlčková

Obec Podtureň

6. 4. 2021

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

47-21

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Podtureň

31. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/9

NZ 29-21

187,37 EUR

S. Dzureková

Obec Podtureň

31. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 513/2

NZ 28-21

154,16 EUR

L.Kubáň, K.Kubáňová

Obec Podtureň

31. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 505/6

NZ 27-21

118,04 EUR

O.Chválová

Obec Podtureň

31. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/11

NZ 26-21

257,40 EUR

V. Valachy

Obec Podtureň

30. 3. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremene

45-21

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Podtureň

25. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/8

NZ 25-21

261,71 EUR

Ľ.Ilavský

Obec Podtureň

25. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/2

NZ 24-21

98,19 EUR

M.Púčiková

Obec Podtureň

25. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 502/6

NZ 23-21

154,70 EUR

M.Hanková

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 513/10

NZ 22-21

152,72 EUR

M.Urbanová

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 508/3

NZ 21-21

Neuvedené

S.Kozánek, Z.Kozánková Čenková

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 513/1

NZ 20-21

154,35 EUR

T.Knižka

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/10

NZ 19-21

187,90 EUR

Z.Kondor

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/5

NZ 18-21

227,64 EUR

Sl.Madudová

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/1

NZ 17-21

129,35 EUR

S,Madudová

Obec Podtureň

24. 3. 2021

Zmluva o nájme bytu 166/13

NZ16-21

117,11 EUR

A.Brdárová

Obec Podtureň

23. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 2405326418

44-21

270,50 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Podtureň

22. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podtureň v roku 2021

43-21

250,00 EUR

Športový klub - stolného tenisu

Obec Podtureň

22. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

42-21

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Podtureň

8. 3. 2021

Kúpna zmluva

41-21

77,64 EUR Sedemdesiatsedem Eur a šesťdesiatštyri eurocentov

Danica Majerčiaková

Obec Podtureň

5. 3. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny 512_2

35-21

22,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Podtureň

5. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu

34-21

10,00 EUR

Jakub Macík Likvidátor LM

Obec Podtureň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 676-700 z 987
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry