...
Obec Podtureň

VZN

Rok 2022

VZN 2022_01- O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí

VZN_2022_01 - O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,8 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 21. 2. 2022

Rok 2021

VZN č. 4/2021 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Podtureň

VZN č. 4_2021, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko-cintorín Podtureň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 477,54 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 9. 12. 2021

VZN_21-03_O nakladaní s KO a DSO

VZN_21-03_O nakladaní s KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,02 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 20. 7. 2021

VZN_2021_02 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN_2021_02 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,76 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 8. 3. 2021

Rok 2020

VZN 2020 07 o miestnych daniach a poplatku Podtureň

VZN 7_2020 o miestnych daniach a poplatku Podtureň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 599,31 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 7. 1. 2021

VZN 2020 06 o_nakladaní_s_KO,_DSO

VZN_č. 6_20 o_nakladaní_s_KO,_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,19 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 7. 1. 2021

VZN 2020 _05_o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov vo vlastníctve Obce Podtureň

VZN_2020_05_Podmienky_prideľovania_nájomných_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,24 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 7. 12. 2020

VZN 2020_04 Ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN

VZN č. 4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,27 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 25. 9. 2020

VZN_2020_03 - O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene, a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZN_3-2020 o pravidlách na udržiavanie čistotoy v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 681,2 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN 2020_02 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ

VZN_2_2020 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,18 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 11. 4. 2022

Rok 2019

VZN_2019_04 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 4_2019 o miestnych daniach a poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 599,51 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2019_03 - Podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov

VZN_3_19_Podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,24 kB
Stiahnuté: 851×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2018

VZN_2018_08 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadeniach služieb

vzn_8_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,63 kB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_07 - O vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň

vzn-7_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,44 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_06 - O podmienkach držania psov na území obce Podtureň

vzn-6_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,07 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_05 - O poplatkoch za znešisťovanie ovzdušia

vzn-5_2018-o-poplatkoch-za-znesistovanie-ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,57 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_03 - O podrobnostiach organizácie miestneho referenda

vzn-3_2018-o-podrobnostiach-organizacie-miestneho-referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,88 kB
Stiahnuté: 219×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_02 -Ktorým sa zrušujú neplatné VZN

vzn-2_2018-zrusenie-neplatnych-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,92 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2017

Vzn_2017_05 - O poskytnutí vianočného príspevku seniorom

vzn-2017-5-o-poskytnuti-vianocneho-prispevku-seniorom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,49 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2017_02 - Ktorým sa rzušuje VZN 2/2008 Požiarny poriadok obce

VZN_2017_02 - Ktorým sa rzušuje VZN 2008_02 Požiarny poriadok obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,82 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2017_06 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn_6_17-o_nakladani_s_ko_dso_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,43 kB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2015

VZN_2015_03 - Zmeny a doplnky č.4 ÚPN obce Podtureň

vzn_03_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,17 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2015_02 - O zriadení materskej školy

vzn_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,85 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2014

VZN_2014_04 - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Podtureň

vzn_04_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,8 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2014_01 - O určení názvov ulíc na území obce Podtureň

vzn_01_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,41 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2014_2013_01 - Dodatok č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_01_2013_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,29 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2013

VZN_2013_02 - O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň

VZN_2013_02 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,38 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_02_2009 - Dodatok č. 1

vzn_02_2009_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,31 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 11. 2. 2013

Rok 2012

VZN_2012_2011_05 dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 Trhový poriadok

vzn_05_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,47 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2012_04 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN Obce Podtureň

VZN_2012_04 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Podtureň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 960,97 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2012_01 - O poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

vzn_01_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,76 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2011

VZN_2011_05 - Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Podtureň

vzn_05_2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_2008_03 dodatok č. 1 Povodňový plán záchranných prác obce

VZN_2011_2008_03 dodatok č. 1 Povodňový plán záchranných prác obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,59 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2008

VZN_2008_03_Povodňový plán záchranných prác obce

VZN_2008_03_Povodňový plán záchranných prác obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2008_01_Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Podtureň

VZN_2008_01 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN Obce Podtureň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,69 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 18. 5. 2020

Rok 2007

VZN_01_2007_o čistote obce a verejnom poriadku

vzn01_2007_o-cistote-obce-a-verejnom-poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 114 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 1. 1. 2007

Rok 2003

VZN_03_2003_záväzné časti územného plánu obce Podtureň

vzn03_2003_zavazne-casti-uzemneho-planu-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 1. 1. 2003

NEÚČINNÉ VZN

VZN_2021_01 - O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí

VZN 2021_01- O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,79 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 21. 2. 2022

VZN_2020_02 - O určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň

VZN_2_2020 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,46 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 21. 2. 2022

VZN_2020_01 - O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí

VZN_1_2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a právu objektu MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,27 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 8. 3. 2021

VZN_2019_02 - O určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ

vzn-2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,82 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2019_01 - O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so sídlom na území obce Podtureň

vzn_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,81 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_04 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Podtureň

vzn-4_2018-prevadzkovy-poriadok-pre-pohrebisko-cintorin-podturen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,37 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2018_01 - O určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň

vzn_-1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2017_07 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-7_2017-o-miestnych-daniach-a-poplatku_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,42 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2017_03 - O určení výšky prispevku na činnosť MŠ a čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ

vzn_2017_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,8 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2017_01 - O podmienkach držania psov na území obce Podtureň

vzn_1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,24 kB
Stiahnuté: 140×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2016_02 - Dodatok_c_1 Podmienky prideľovania nájomných bytov

vzn_2_2016_dodatok_c_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,44 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2016_01 - O vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň

vzn_01_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,81 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2015_04 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_04_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,41 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2014_6 o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_6_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,76 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2014_03 - O určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane

vzn_03_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,83 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2014_02 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi

vzn_02_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,7 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2013_01 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,96 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 8. 3. 2021

VZN_2012_02 - Úplné znenie VZN 1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň

vzn_02_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,77 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2012_2011_04 - Dodatok č. 1 k VZN 4/2011 o nakladaní s odpadmi

vzn_04_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,67 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2012_03 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_03_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,3 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_09 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn_09_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,58 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_08 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podtureň

vzn_08_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,21 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_07 - O miestnych daniach

vzn_07_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,35 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_06 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_06_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,62 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_04 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi

vzn_04_2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 169 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_03 - FOND opráv

vzn_03_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,93 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2011_02 - Finančná zábezpeka za užívanie nájomných bytov

vzn_02_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,6 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2010_04 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_04_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2010_03 o miestnych daniach

vzn_03_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 110,5 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2010_02_Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

vzn_02_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2010_2006 Dodatok č.2 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň

vzn_01_2006_c_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,98 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2010_01 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce ZRUŠENÉ

vzn_1_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 140,5 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2009_02_ upravuje podmienky držania psov na území obce Podtureň

vzn_02_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,5 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2009_01 - Dodatok k VZN č. 1/2009

vzn_01_2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2009_01_o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Podtureň

vzn_01_2009_-o-vyske-uhrady-sposobe-urcenia-a-platenia-uhrady-za-socialne-sluzby-poskytovane-obcou-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2008_05 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_c5_2008_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2008_04_o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn04_2008_o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2007_02_o miestnych daniach na území obce Podturen

vzn02_2007_o-miestnych-daniach-na-uzemi-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 109 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2006_02_o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Podtureň

vzn02_2006_o-umiestnovani-a-vylepovani-plagatov-a-inych-nosicov-informacii-na-uzemi-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2006_01_prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň

vzn01_2006_prevadzkovy-poriadok-pre-pohrebiska-na-uzemi-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2006_04_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn04_2006_o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2006_01 - Príloha_01 k VZN_01_2006

dodatok-01-k-vzn_01_2006.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2003_01_o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, poskytovanú obcou Podtureň na jej území

vzn01_2003_o-sposobe-urcenia-uhrady-vyske-uhrady-a-sposobe-platenia-uhrady-za-opatrovatelsku-sluzbu-poskytovanu-obcou-podturen-na-jej-uzemi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 18. 5. 2020

VZN_2003_04_o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

vzn04_2003_o-ochrane-ovzdusia-a-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 18. 5. 2020

Projekty

projekt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry